Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ

Επιλογή οργάνωσης

Αναφορά οργάνωσης

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία

Στόχοι οργάνωσης

1ος Στοχος (50€): 1ος στόχος

Καρέκλα για Α.Μ.Ε.Α

48.84% (24.42€)
48.84% (24.42€)

24.42€ (+ 0.00€) έχουν συλλεχθεί συνολικά μέχρι σήμερα και υπολείπονται 25.58€ μέχρι τον επόμενο στόχο

Περιγραφή οργάνωσης

Η επιτακτική ανάγκη εκπροσώπησης και χειρισμού ποικίλων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία οδήγησε στην ίδρυση ενός ανεξάρτητου φορέα με δυναμική παρουσία στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία.

Έτσι, το 1989 ξεκινάει η λειτουργεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και τις οικογένειες τους. Κύριο μέλημα, ήδη από την σύστασή της είναι η εκπροσώπηση των ανθρώπων με χρόνιες παθήσεις, αναπηρία, αλλά και των οικείων τους στο κοινωνικό σύνολο.

Ως τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό όργανο, η Ε.Σ.Α.μεΑ λαμβάνει διαρκή ενημέρωση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες και τα ίδια τα άτομα με αναπηρία σε όλες στις κατηγορίες και παρεμβαίνει ουσιαστικά όπου υπάρχει απαίτηση και ανάγκη. Το εκτενές δίκτυο της συνομοσπονδίας συνθέτουν πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι φορείς, φτάνοντας τα 400 μέλη και κινείται σε τοπικό, αλλά και εθνικό επίπεδο.

Συμμετοχή εκτός συνόρων

Σημαντική είναι και η θέση της εκτός συνόρων, καθώς η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία είναι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum) το οποίο αποτελεί την φωνή 80 εκατομμυρίων ευρωπαίων πολίτων με αναπηρία στο διάλογο με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ συμμετέχει δυναμικά στη Διεθνή Συμμαχία για την Αναπηρία (International Disability Alliance), μέσω της οποίας εκπροσωπούνται ένα δισεκατομμύριο άτομα με αναπηρία παγκοσμίως. Με αυτό το τρόπο τα θέματα αναπηρίας είναι στο επίκεντρο τόσο ως προς την ενημέρωση, αλλά και τη διαμόρφωση των διεθνών εξελίξεων.

Esamea Εθνική συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία, διαδήλωση με πανό κόσμος | YouBeHero

Οι Αρχές της Ε.Σ.Α.μεΑ.  

Το έργο και η λειτουργία της Συνομοσπονδίας έχει δομηθεί ακολουθώντας συγκεκριμένες αρχές. Η αυτό-εκπροσώπηση, η συμμετοχή, η αλληλεγγύη και η εταιρικότητα κατέχουν πρωτεύουσα θέση. Αρχικά, τα άτομα με αναπηρία ή οι οικείοι τους λαμβάνουν τις αποφάσεις. Επιπροσθέτως, συμμετέχουν απόλυτα στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Όσον αφορά στην αρχή της αλληλεγγύης, η ένωση και ισχυροποίηση του κινήματος με το βλέμμα στραμμένο ιδιαίτερα στα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και σε όσα υφίσταται διακρίσεις είναι πρωταρχικός στόχος. Περαιτέρω, σημαντική είναι και η συνεργασία της Συνομοσπονδίας με τους Κοινωνικούς Εταίρους, αλλά και τις οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στην προσπάθεια προώθησης των δικαιωμάτων σε ομάδες όπως νέοι με αναπηρία, άτομα με βαριά αναπηρία, γυναίκες με αναπηρία, μητέρες των ατόμων με βαριά αναπηρία, και μετανάστες με αναπηρία.

Οι Δράσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ.   

Οι ενέργειες της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία είναι ουσιώδεις και δεν σταματούν ποτέ.

Ξεκινώντας από το κομβικό σημείο της ενημέρωσης η Ε.Σ.Α.μεΑ. οργανώνει συστηματικές εκστρατείες με στόχο την ουσιαστική πληροφόρηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και της πολιτείας για τα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία. Χαρακτηριστική ημερομηνία αποτελεί  η 3η Δεκέμβρη - «Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία», όπου και οι δυναμικές προσπάθειες φτάνουν το ζενίθ. Σκοπός πάντα είναι η εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αυτοδιάθεσης των ατόμων με αναπηρία, αλλά και η προστασία από κάθε μορφή αποκλεισμού ή διάκρισης.

Esamea Εσαμεα άτομα με αναπηρία εργασία, ειδικό αμαξίδιο | YouBeHero

Ένα ακόμα σημείο της εργασίας της Συνομοσπονδίας είναι η διαβούλευση με τους φορείς, ο συντονισμός της δράσης, αλλά και η ενημέρωση κάθε εξέλιξης σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Βρίσκεται σταθερά δίπλα στις οργανώσεις, τους φορείς και τα μέλη αυτών, καθώς και στα ίδια τα άτομα με αναπηρία σε περιπτώσεις που εμπλέκουν διοικητικές ή δικαστικές αρχές ή όργανα και αφορούν σε θέματα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακόμα, η παρέμβασή της είναι ενεργή σε ατομικά, αλλά και σε επιμέρους αιτήματα των φορέων μελών της.

Μια άλλη σημαντική συμβολή είναι και η προώθηση των δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρία και των οικείων τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων με την ενεργή συμμετοχή εκπροσώπων της. Επιπροσθέτως, από την πλευρά της Ε.Σ.Α.μεΑ. υπάρχει  μεθοδικός έλεγχος της νομοθεσίας και πραγματοποιείται εισήγηση προτάσεων με σκοπό την έγκλειση των αναγκών των ανθρώπων με αναπηρία και των οικογενειών τους, αλλά και την προβολή και διάδοση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, όπου έχουν κατοχυρωθεί και συνταγματικά.

Οι προτάσεις που υποβάλλει αφορούν και στην εκτέλεση μέτρων και προγραμμάτων από την μεριά της πολιτείας, έχοντας ως πυρήνα το όφελος των ατόμων με αναπηρία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης και στην θέσπιση νέας νομοθεσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων.  

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με Κοινωνικούς Εταίρους, στοχεύοντας στην προβολή της διάστασης αναγκών των ατόμων με αναπηρία και παρακολουθεί από κοντά τα ζητήματα και αιτήματά τους. Σπουδαίο στοιχείο είναι και η πραγματοποίηση έργων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με επιδίωξη την κοινωνική ένταξη των πολιτών αυτών, την ενίσχυση των οικογενειών τους και των μελών του κινήματος.

ΕΣΑΜΕΑ Συζήτηση φόρουμ για την αναπηρία δικαιώματα | YouBeHero

Η υπηρεσία «Διεκδικούμε μαζί»

Ξεχωριστή θέση στην Ε.Σ.Α.μεΑ. κατέχει η υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί» που αποτελεί πηγή ενημέρωσης και υποστήριξης για όλα τα θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία. Πάντα σε συνάρτηση με τις αρχές που διέπουν την Συνομοσπονδία, η υπηρεσία βρίσκεται στο πλευρό των συγκεκριμένων πολιτών.

Το ωράριο λειτουργίας της είναι από τις 8.00π.μ. έως τις 16.00 μμ. και όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ή μέσω email.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  210-9949837

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected] και [email protected]

Η διεύθυνση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία είναι: Ελ. Βενιζέλου 236, 16341 Ηλιούπολη, Αθήνα και μια ακόμα ηλεκτρονική διεύθυνση είναι [email protected] .

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία δηλώνει παρούσα, προσπαθώντας να δώσει λύση στα προβλήματα που προκύπτουν. Αγωνίζεται για να διαδώσει τα θέματα και τα μηνύματά των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους καθώς και να ενημερώσει τη πολιτεία και τη κοινωνία. Τέλος, παλεύει για την καλύτερη δυνατή έκβαση κάθε ζητήματος που ανακύπτει.

Μπορείς να γίνεις ένας Ήρωας κάθε φορά που ψωνίζεις κάτι online. Δεν θα κοστίσει ούτε cent παραπάνω. Θα μας βοηθήσεις να πετύχουμε τον επόμενο μας στόχο;

Νέα & ενημερώσεις

    Η οργάνωση δεν έχει αναρτήσει ακόμα κάποια ενημέρωση.

Ιστορικό δωρεών

# Κατάστημα Ημερομηνία Όνομα μέλους Δωρεά Κατάσταση
1 AB Βασιλόπουλος 27/02/2020 Avatar StellaStella 4.39€ Προς πληρωμή
2 AB Βασιλόπουλος 28/01/2020 Avatar StellaStella 3.08€ Προς πληρωμή
3 Aliexpress 23/11/2019 AvatarΑΝΝΑ 0.11€ Προς πληρωμή
4 Aliexpress 20/11/2019 AvatarΑΝΝΑ 0.08€ Προς πληρωμή
5 Aliexpress 20/11/2019 AvatarΑΝΝΑ 0.13€ Προς πληρωμή

Σχόλια χρηστών

Μερικά σχόλια (θα μπει το Facebook plugin εδώ)

Αυτή η οργάνωση αξίζει την προσοχή σου επειδή:

Εκπροσωπεί ανθρώπους με χρόνιες παθήσεις, αναπηρία, αλλά και τους οικείους τους στο κοινωνικό σύνολο.

Λευτέρης Καπασακαλίδης

Λευτέρης Καπασακαλίδης

Υπεύθυνος οργανώσεων

Επικοινωνία

https://www.esaea.gr/
210 99 49 837

Όλα είναι αλληλένδετα

Στήριξε οικονομικά την αγαπημένη σου οργάνωση με κάθε σου ηλεκτρονική αγορά, χωρίς επιπλέον κόστος και δες τον κόσμο μας να βελτιώνεται. Εξαιτίας σου.

Icon εγγραφής

Εγγραφή

Πάτησε στο κουμπί και συμπλήρωσε τα στοιχεία σου

Icon εγγραφής

Αναζήτηση

Βρες το ηλ. κατάστημα που ψάχνεις (σε πάνω από 464)

Icon εγγραφής

Αγορά

Ολοκλήρωσε τις αγορές σου κανονικά χωρίς επιπλέον κόστος

Icon εγγραφής

Δωρεά

Μπράβο! Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία σε ευχαριστεί και είσαι ένας ήρωας!

Eγγραφή

Ειναι ασφαλες και δωρεαν