Καθετή

20 υποστηρικτές

135.40€ δωρεάν δωρεές μέχρι σήμερα

Στήριξε την οργάνωση Καθετή με κάθε σου ηλεκτρονική αγορά και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος!

Τρεχων στοχος (80€): Γραφική ύλη και εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές μας

Με αυτά τα χρήματα θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε εκπαιδευτικό υλικό και γραφική ύλη για 15 μετανάστες όλων των ηλικιών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων Ελληνικών της Καθετής.

69.25% (55.4€)
69.25% (55.4€)

Επιλογή οργάνωσης Επιλογή οργάνωσης