Καθετή

30 υποστηρικτές

230.70€ δωρεάν δωρεές μέχρι σήμερα

Στήριξε την οργάνωση Καθετή με κάθε σου ηλεκτρονική αγορά και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος!

Τρεχων στοχος (100.00€): Στήριξη νέων καλλιτεχνών

Με 100 ευρώ η Καθετή θα στηρίξει πέντε νέους καλλιτέχνες της περιοχής να αναδείξουν το έργο τους με μια ομαδική έκθεση.

70.70% (70.70€)
70.70% (70.70€)

Επιλογή οργάνωσης Επιλογή οργάνωσης