Καθετή

29 υποστηρικτές

216.12€ δωρεάν δωρεές μέχρι σήμερα

Στήριξε την οργάνωση Καθετή με κάθε σου ηλεκτρονική αγορά και χωρίς κανένα επιπλέον κόστος!

Τρεχων στοχος (100.00€): Στήριξη νέων καλλιτεχνών

Με 100 ευρώ η Καθετή θα στηρίξει πέντε νέους καλλιτέχνες της περιοχής να αναδείξουν το έργο τους με μια ομαδική έκθεση.

56.12% (56.12€)
56.12% (56.12€)

Επιλογή οργάνωσης Επιλογή οργάνωσης