co2gether-cotogethero-logo

Επιλογή οργάνωσης

Αναφορά οργάνωσης

Cο2gether

Στόχοι οργάνωσης

1ος Στοχος (100.00€): Αποστολή υγειονομικού υλικού στην Ελλάδα

Κάλυψη μεταφορικών εξόδων για τη διανομή 20 δεμάτων με υγειονομικό υλικό και βοηθήματα βάδισης και μετακίνησης από την Γαλλία στην Ελλάδα.

33.73% (33.73€)
33.73% (33.73€)

2ος Στοχος (60.00€): Κατ’ οίκον διανομή υγειονομικού υλικού σε ευπαθείς ομάδες

Κάλυψη μεταφορικών εξόδων για τη συλλογή και κατ’ οίκον διανομή 20 δεμάτων με υγειονομικό υλικό και βοηθήματα βάδισης και μετακίνησης σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού της Ελλάδας.

0% (0.00€)
0%

33.73€ (+ 0.00€) έχουν συλλεχθεί συνολικά μέχρι σήμερα και υπολείπονται 66.27€ μέχρι τον επόμενο στόχο

Περιγραφή οργάνωσης

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Co2gether είναι ένας φορέας που ιδρύθηκε για να ενώσει και να καθοδηγήσει δημόσιους φορείς, κοινωνικές οργανώσεις, ιδιωτικές εταιρείες, ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς ώστε όλοι μαζί να παρέχουν υπηρεσίες, προγράμματα και δράσεις κοινωνικής συνοχής επιστρέφοντας έτσι αξία στην κοινωνία και στους πολίτες της.

Έχοντας ως πρωταρχικό στόχο και moto το «Think Social, Act Business», η οργάνωση Co2gether σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις και πρωτοβουλίες για μια κοινωνία όπου «κανείς δεν μένει πίσω».

Η δημιουργία νέας κουλτούρας συνεργασιών βασισμένη στην αλληλεγγύη και την κοινωνική ισότητα

 

Πότε ξεκίνησαν όλα

Το όραμα για την δημιουργία του οργανισμού ξεκινάει το 2021 όταν και ιδρύεται η Co2gether στην πόλη της Πάτρας όπου και εδρεύει. Το δυναμικό της οργάνωσης που αποτελείται από εργαζόμενους καθώς και εθελοντές μέσα από την ίδρυση της Co2gether φιλοδοξεί να εργαστεί για «μία βιώσιμη κοινωνία όπου κανείς δεν μένει πίσω» ώστε κάθε φορά να επιτυγχάνουν:

 • Την υλοποίηση παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών με αυξημένο κοινωνικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητες
 • Την ανάπτυξη βιώσιμων πολιτικών για μία ισότιμη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς
 • Τη δημιουργία νέας κουλτούρας συνεργασιών βασισμένη στην αλληλεγγύη και την κοινωνική ισότητα
 • Την ανάπτυξη του πνεύματος του εθελοντισμού
 • Την καλύτερη οργάνωση των φορέων κοινωνικής οικονομίας και την διεκδίκηση ενός μεγαλύτερου μέρους της αγοράς εργασίας

Co2gether - αγόρι ανάμεσα σε φυτά

 

Η αποστολή του οργανισμού

Ο στόχος και το όραμα του οργανισμού είναι πάνω απ’ όλα να σχεδιάζει και να παρέχει υπηρεσίες για την κοινωνική συνοχή ώστε μέσα από τις συμβουλές και την συνεργασία όλων να πετύχουν:

 • Την δημιουργία θέσεων εργασίας για ευπαθείς ομάδες
 • Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων
 • Την ανάπτυξη περιφερειακών και τοπικών πολιτικών για την κοινωνική συνοχή
 • Την αύξηση των διασυνοριακών συνεργασιών

Η αποστολή της οργάνωσης είναι να αποτελέσει τον δίαυλο ανάμεσα στους δημόσιους φορείς, τις κοινωνικές οργανώσεις και διάφορους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς ώστε μαζί να παρέχουν υπηρεσίες και δράσεις κοινωνικής συνοχής. Έτσι μέσα από την δημιουργία ενός πολυμορφικού χώρου όπου διατίθεται δωρεάν σε άλλες οργανώσεις που δεν έχουν τον δικό τους χώρο για να σχεδιάσουν τις δράσεις τους, η Co2gether συμβάλλει στην υποστήριξη του πεδίου δραστηριοποίησης της κάθε οργάνωσης. Ακόμα μέσα από διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα βοηθάει διάφορες κοινωνικές ομάδες όπως ηλικιωμένους, οικογένειες προσφύγων αλλά και παιδία ώστε να ενισχύσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

 

Βασικοί χρηματοδοτικοί πόροι

Η βασική χρηματοδότηση λόγω της φύσης του οργανισμού προκύπτει από διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και επιχορηγήσεις από προγράμματα ΕΣΠΑ. Σημαντική ενίσχυση αποτελούν επίσης οι δωρεές ιδιωτών, φίλων και μελών της οργάνωσης που ενισχύουν το έργο της Co2gether. Ακόμη ο οργανισμός συνεργαζόμενος με τον Δήμο και την Περιφέρεια, συνεχώς συμβάλλει στην ενίσχυση και υποστήριξη όλων αυτών των κοινωνικών ομάδων που έχουν πραγματικά ανάγκη και στέκεται στο πλευρό τους με τις δράσεις του.

Μέσα από διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα βοηθάει διάφορες κοινωνικές ομάδες ώστε να ενισχύσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους

 

Συνεργασίες και δράσεις

O Οργανισμός δεν σταματά ποτέ να διεκδικεί το καλύτερο δυνατό για τους ωφελούμενους του. Η θεμελιώδης αρχή της οργάνωσης Co2gether είναι η συνεχής διεκδίκηση ίσων ευκαιριών στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή όλων ώστε κανείς να μην μένει πίσω και να ζούμε όλοι σε μια βιώσιμη κοινωνία.

Απευθύνονται σε:

 • Οργανώσεις της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Α.Λ.Ο).
 • Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού
 • Ομάδες πληθυσμού που χρήζουν ενδυνάμωσης (π.χ. νέοι με χαμηλά προσόντα, μακροχρόνια άνεργοι, φροντιστές, ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, ασθενείς κλπ).
 • Επιχειρήσεις με αυξημένη κοινωνική εταιρική ευθύνη
 • Ερευνητικούς και Εκπαιδευτικούς Φορείς

Έτσι στο πλαίσιο αυτό η Co2gether σε συνεργασία με την IntermediaKT, την Γαλλική Αλληλέγγυα Oργάνωση SECOL και το Εργαστήριο Προσομοίωσης Φροντίδας Ασθενή του τμήματος νοσηλευτικής πανεπιστημίου Πατρών, συλλέγουν, επιδιορθώνουν και προσφέρουν υγειονομικό υλικό και βοηθήματα βάδισης, μετακίνησης, μεταφοράς σε ηλικιωμένους, ΑμεΑ, ανασφάλιστους πολίτες, ασθενείς, άπορους, πρόσφυγες, οίκους ευγηρίας, νοσοκομεία, κέντρα υγείας και κοινωνικούς συλλόγους της Ελλάδας.

Βασικό όραμα μέσα από την δράση αυτή αποτελεί η βελτίωση της ποιότητα ζωής των ευπαθών ομάδων, προσφέροντας τους δωρεάν υγειονομικό υλικό και βοηθήματα μετακίνησης. Έτσι δημιουργήθηκε η πλατφόρμα «Cο-Solidarity»  που βασίζεται στο καινοτόμο μοντέλο λειτουργίας της envieautonomie και περιλαμβάνει μία ηλεκτρονική πλατφόρμα για την δωρεάν προσφορά αχρησιμοποίητου ή μεταχειρισμένου υγειονομικού υλικού και βοηθημάτων μετακίνησης. Έχοντας λοιπόν αναπτύξει μια συνεργασία με την Γαλλική ΜΚΟ SECOL,η οποία έχει ήδη προβεί τα τελευταία 5 χρόνια σε 4 δωρεάν αποστολές προϊόντων αξίας 2.550.000 €, προσφέρει για την εκκίνηση αυτής της πλατφόρμας υγειονομικό υλικό και εξοπλισμό εκτιμώμενης αξίας τουλάχιστον 500.000€.

 

Τι έχει καταφέρει μέχρι σήμερα

Με την βοήθεια όλων και με την δημιουργία της πλατφόρμας «Cο-Solidarity», ο οργανισμός κατάφερε να συγκεντρώσει:

 • Αποστειρωμένο υγειονομικό υλικό (π.χ. γάζες, σετ για λαπαροτομία, σετ χειρουργείου, σετ μαιευτικής, σετ αναισθησίας)
 • Είδη Ατομικής Υγιεινής & Προσωπικής Φροντίδας (π.χ. μάσκες, γάντια, βοηθήματα ακράτειας, οξύμετρα, μετρητές σακχάρου)
 • Εξοπλισμό για κατ’ οίκον νοσηλεία (π.χ νοσοκομειακά κρεβάτια, αεροστρώματα κατακλίσεων)
 • Βοηθήματα βάδισης, μετακίνησης και μεταφοράς (π.χ. αναπηρικά χειροκίνητα αμαξίδια, scooters, περιπατητήρες απλοί και τροχήλατοι, μπαστούνια στήριξης απλά και τετράποδα).  

Με την πλατφόρμα «Co-Solidarity» η Co2gether σχημάτισε ένα νέο δίκτυο αλληλεγγύης με δημόσιους φορείς, επιχειρηματίες, κοινωνικές ομάδες, πολίτες και δημιουργεί δράσεις με έντονο κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Μέσα από μια αξιολόγηση για τις ανάγκες των συμπολιτών που έχουν πραγματικά ανάγκη προσφέρει με διαφάνεια το υλικό που χρειάζονται η συμπολίτες μας.

Υλοποίηση παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών με αυξημένο κοινωνικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινότητες

 

Πως μπορείς κι εσύ να βοηθήσεις

Η Co2gether μέσα από τις δράσεις της κατάφερε να ενισχύσει την προσφορά υγειονομικού υλικού σε τουλάχιστον 15 τοπικούς φορείς της Ελλάδας και να προσφέρει βοηθήματα βάδισης, μετακίνησης και μεταφοράς σε τουλάχιστον 150 συμπολίτες. Ακόμη μας. Ακόμη κατάφερε να εκπαιδεύσει τουλάχιστον 50 φροντιστές και ευπαθείς ομάδες μέσω οπτικοακουστικού υλικού και δράσεων. Έτσι συνετέλεσε στην δημιουργία τοπικής κουλτούρας κυκλικής οικονομίας και βοήθησε στην επαναχρησιμοποίηση του υλικού που παρέμενε αχρησιμοποίητο και καταστρεφόταν.

Η σημαντικότερη βοήθεια που μπορούμε να προσφέρουμε είναι ατομική κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση απέναντι στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Ακόμα, μπορούμε να βοηθήσουμε στην μεταφορά του εξοπλισμού από την Γαλλία στην Ελλάδα αλλά και στο να δοθεί ο εξοπλισμός στο σπίτι του συμπολίτης μας που το έχει ανάγκη μιας και το κόστος μεταφοράς για τέτοιου είδους εξοπλισμό παραμένει δυσβάσταχτο και κοστοβόρο. Επιπλέον όποιος διαθέτει υγειονομικό υλικό σε καλή κατάσταση που δεν το χρειάζεται μπορεί να το προσφέρει για να καλύψει την ανάγκη κάποιου συνανθρώπου.

Κάνοντας τις αγορές σας μέσω της πλατφόρμας YouBeHero, έχετε την δυνατότητα να ενισχύσετε οικονομικά το έργο της Co2gether και να συμβάλετε στο έργο άμεσα και με πλήρη διαφάνεια!

Μπορείς να γίνεις ένας Ήρωας κάθε φορά που ψωνίζεις κάτι online. Δεν θα κοστίσει ούτε cent παραπάνω. Θα μας βοηθήσεις να πετύχουμε τον επόμενο μας στόχο;

Νέα & ενημερώσεις

  Η οργάνωση δεν έχει αναρτήσει ακόμα κάποια ενημέρωση.

Ιστορικό δωρεών

# Κατάστημα Ημερομηνία Όνομα μέλους Δωρεά Κατάσταση
1 Aegean Airlines 27/05/2024 Avatar Maria ZafiropoulouMaria Zafiropoulou 3.65€ Προς πληρωμή
2 Public 06/11/2023 AvatarVivian 1.05€ Προς πληρωμή
3 Public 13/02/2023 AvatarVivian 2.94€ Προς πληρωμή
4 Cosmossport 07/02/2023 AvatarVivian 2.18€ Ακυρώθηκε
5 Aegean Airlines 04/02/2023 Avatar Maria ZafiropoulouMaria Zafiropoulou 14.62€ Προς πληρωμή

Σχόλια χρηστών

Μερικά σχόλια (θα μπει το Facebook plugin εδώ)

Αυτή η οργάνωση αξίζει την προσοχή σου επειδή:

Στέκεται στο πλευρό όσων το έχουν πραγματικά ανάγκη και μας υπενθυμίζει ότι σε μια βιώσιμη κοινωνία κανείς δεν πρέπει να μένει πίσω

Μάγδα Γρίβου

Μάγδα Γρίβου

Copywriter στο YouBeHero

Επικοινωνία

https://co2gether.gr/

Όλα είναι αλληλένδετα

Στήριξε οικονομικά Της Co2gether με κάθε σου ηλεκτρονική αγορά, χωρίς επιπλέον κόστος και δες τον κόσμο μας να βελτιώνεται. Χάρη σε 'σένα.

Icon εγγραφής

Εγγραφή

Πάτησε στο κουμπί και συμπλήρωσε τα στοιχεία σου

Icon εγγραφής

Αναζήτηση

Βρες το ηλ. κατάστημα που ψάχνεις (σε πάνω από 409)

Icon εγγραφής

Αγορά

Ολοκλήρωσε τις αγορές σου κανονικά χωρίς επιπλέον κόστος

Icon εγγραφής

Δωρεά

Μπράβο! Η Cο2gether σε ευχαριστεί και είσαι ένας ήρωας!

Eγγραφή

Ειναι ασφαλες και δωρεαν