prota-to-paidi-logo

Επιλογή οργάνωσης

Αναφορά οργάνωσης

Πρώτα το Παιδί

Στόχοι οργάνωσης

1ος Στοχος (50.00€): Καλύπτουμε τη διατροφή 1 μονογονεϊκής οικογένειας!

Δωρεά για την κάλυψη της διατροφής των παιδιών μιας μονογονεϊκής οικογένειας για 1 μήνα.

100.00% (50.00€)
100.00% (50.00€)

2ος Στοχος (60.00€): Προσφέρουμε μαθήματα Αγγλικών σε 1 παιδί!

Δωρεά για την κάλυψη του φροντιστηρίου Αγγλικών ενός παιδιού για 1 μήνα.

100.00% (60.00€)
100.00% (60.00€)

3ος Στοχος (100.00€): Καλύπτουμε την Εργοθεραπεία και Λογοθεραπεία για 1 παιδί!

Δωρεά για την κάλυψη συνεδριών εργοθεραπείας και λογοθεραπείας ενός παιδιού για 1 μήνα.

41.40% (41.40€)
41.40% (41.40€)

151.40€ (+ 16.89€) έχουν συλλεχθεί συνολικά μέχρι σήμερα και υπολείπονται 58.60€ μέχρι τον επόμενο στόχο

Περιγραφή οργάνωσης

Ο Καζαντζάκης Ν. κάποτε είχε αναφέρει, πως “αν έστω και ένα παιδί σε κάποια άκρη του κόσμου πεθαίνει από την πείνα ή από τον πόλεμο, ο πολιτισμός μας έχει αποτύχει οικτρά”.

Στην Ελλάδα μόνο, 500.000 παιδιά βρίσκονται στο όριο της φτώχειας. Η διαπίστωση αυτή, καθώς και η αδυναμία απευθείας βοήθειας των οικογενειών, που το έχουν ανάγκη αποτέλεσε το εφαλτήριο για να ιδρυθεί το Δεκέμβριο του 2019 η οργάνωση “Πρώτα το Παιδί”. Η οργάνωση γεννήθηκε μέσα από το αίσθημα ανάγκης, που διέτρεχε και διατρέχει τους 3 συνιδρυτές με γνώμονα την παροχή βοήθειας στα παιδιά, που αποτελούν το μέλλον αλλά και τον καθρέφτη κάθε κοινωνίας.

Ποια ήταν η ανάγκη, που οδήγησε στη δημιουργία της οργάνωσης ;

Η οργάνωση δημιουργήθηκε, ως απάντηση στην ανάγκη, που υπήρχε να βοηθήσουν ευάλωτα παιδιά, που ζουν δίπλα μας. Η δεκαετής οικονομική κρίση στην Ελλάδα και αργότερα η πανδημία Covid-19 αποτέλεσαν μερικούς από τους παράγοντες, που επιδείνωσαν τον αριθμό των ανθρώπων, που ζούσαν κάτω από το όριο της φτώχειας ενώ η παρούσα κατάσταση επηρέασε σημαντικά τις ανισότητες και δυσκολίες, που αντιμετώπιζαν τα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας.

Ποιος είναι ο τρόπος δράσης της οργάνωσης;

Η οργάνωση “Πρώτα το Παιδί” επιδιώκει να δουλεύει απευθείας με οικογένειες που ζουν κάτω από ή στο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα και με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλει στην άμβλυνση του φαινομένου της φτώχειας. Συγκεκριμένα η οργάνωση στηρίζεται πάνω σε 3 βασικούς πυλώνες, ώστε να διασφαλίσει και να επενδύσει στην ευημερία των ευάλωτων παιδιών. Το ολιστικό πρόγραμμα της οργάνωσης “Πρώτα το Παιδί” περιλαμβάνει:

1.την παροχή ημερήσιας, ποιοτικής διατροφής

2.εκπαιδευτικά μαθήματα, με σκοπό τη στήριξη του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον και την εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας – ένα εφόδιο, που κρίνεται απαραίτητο στις μέρες μας. Στο πλαίσιο αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι εξωσχολικές δραστηριότητες, με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων του παιδιού, την συναναστροφή του με άλλα παιδιά αλλά και την ανάπτυξη πιθανών ταλέντων

3.προληπτικά και θεραπευτικά ιατρικά προγράμματα, όπως ιατρικές εξετάσεις, οδοντιατρικά προγράμματα  αλλά και εμβολιασμοί

*συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης  των γονέων, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν στο μέγιστο τις παροχές, που διατίθενται για τα παιδιά αλλά και με σκοπό την ενεργή ενδυνάμωση των παιδιών τους.

Ποια είναι τα βήματα για την παροχή βοήθειας σε κάθε παιδί, που το έχει ανάγκη;

η οργάνωση «Πρώτα το παιδί»

Η οργάνωση “Πρώτα το Παιδί” με γνώμονα την καλύτερη δυνατή βοήθεια για κάθε παιδί, που το έχει ανάγκη καταρτίζει, σχεδιάζει και υλοποιεί ένα πλάνο τριών βημάτων. Πιθανές τροποποιήσεις του προγράμματος συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο, πάντα λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο των δράσεων αλλά και τις ανάγκες της κάθε οικογένειας.

Τα βήματα, που καταγράφονται είναι τα εξής:

1ο βήμα: Δημιουργία προφίλ - η επιλογή των οικογενειών γίνεται με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, βάσει συνεντεύξεων και συνοδευτικών απαραίτητων εγγράφων. Έπειτα δημιουργείται ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα δράσης, το οποίο βασίζεται κατεξοχήν στο προφίλ της οικογένειας και των παιδιών

2ο βήμα: Παρέμβαση – η οργάνωση σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό, τον διατροφολόγο, τον ψυχολόγο και τον παιδίατρο οργανώνει την παρέμβαση της με σκοπό να βελτιστοποιήσει την ποιότητα ζωής των παιδιών. Η ομάδα των ειδικών βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της οικογένειας και των παιδιών, αξιολογώντας τη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών καθόλη τη διάρκεια του πλάνου δράσης.

3ο βήμα: Αξιολόγηση -  αποτελεί ένα εξίσου σημαντικό στάδιο, το οποίο αποτελεί σημαντικό δείκτη ως προς την αποτελεσματικότητα και την πρόοδο του σταδίου της παρέμβασης. Στο στάδιο αυτό συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες για τον τρόπο αξιοποίησης των υπηρεσιών και αγαθών, που παρέχει η οργάνωση μέσω της συμβολής των συνεδριών συμβουλευτικής και των ειδικών.

Ποιοι είναι οι δείκτες αξιολόγησης της επιτυχίας του πλάνου δράσης για μία οικογένεια και το παιδί;

Φυσικά και η επιτυχία του πλάνου δράσης για την κάθε οικογένεια, αξιολογείται μέσα από συγκεκριμένους δείκτες, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση οποιασδήποτε δυσκολίας προκύψει. Οι δείκτες είναι μετρήσιμοι και στηρίζονται στο αρχικό εξατομικευμένο πρόγραμμα, που ορίζεται για κάθε οικογένεια.

Πρώτον: εξετάζεται η επιτυχία των διατροφικών στόχων, όπως αυτοί ορίστηκαν από τον διατροφολόγο.

Δεύτερον: προσμετράται η παρουσία στα προγραμματισμένα μαθήματα αγγλικών αλλά και στα υποστηρικτικά μαθήματα για το σχολείο.

Τρίτον: καταγράφεται η συμμετοχή σε προπονήσεις ή σε οποιαδήποτε άλλη εξωσχολική δραστηριότητα.

Τέταρτον: υπολογίζεται η παρουσία στις συνεδρίες με τον παιδίατρο αλλά και όποιον άλλον ειδικό υγείας ορίζεται βάσει αναγκών.

η οργάνωση αρωγός στο σχολικά μαθήματα

Πως θα μπορούσε κάποιος να συμβάλλει στο τιτάνιο έργο, που έχει αναλάβει η οργάνωση “Πρώτα το Παιδί”;

Τα παιδιά αποτελούν και καθρεφτίζουν την ίδια την κοινωνία μας, για αυτό και αξίζει ο καθένας μας, με το δικό του τρόπο να συμβάλλει στο έργο της οργάνωσης. Μέσα από την ιστοσελίδα της οργάνωσης, μπορεί κάποιος να επιλέξει το πρόγραμμα “Στηρίζω ένα παιδί”  και να βοηθήσει ένα παιδί σε έναν, περισσότερους ή σε όλους τους άξονες. Επιπλέον μπορεί να επιλέξει το πεδίο “Kάνε μία δωρεά” και να διαθέσει όποιο ποσό επιθυμεί ο ίδιος, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στο έργο της οργάνωσης. Εξάλλου ο καθένας μας μπορεί να βάλει το λιθαράκι του στο μεγάλο αυτό και σημαντικό έργο , ανεξαρτήτως του ποσού, που καταβάλλει. Αναγνωρίζοντας τη σημασία και δυναμική του έργου, που έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει η οργάνωση η YouBeHero με τον δικό της τρόπο, στέκεται αρωγός στην προσπάθεια αυτή, ανοίγοντας ένα ακόμα παράθυρο ευκαιριών.

Μέσα από την YouBeHero αγκαλιάζεις κάθε προσπάθεια της Οργάνωσης, καλύπτοντας και τις δικές σου ανάγκες μέσα από τις ηλεκτρονικές αγορές. Κάνε τις αγορές σου online μέσα από το YouBeHero και στήριξε την οργάνωση “Πρώτα το Παιδί”   χωρίς κανένα επιπλέον κόστος!

Μπορείς να γίνεις ένας Ήρωας κάθε φορά που ψωνίζεις κάτι online. Δεν θα κοστίσει ούτε cent παραπάνω. Θα μας βοηθήσεις να πετύχουμε τον επόμενο μας στόχο;

Νέα & ενημερώσεις

    Η οργάνωση δεν έχει αναρτήσει ακόμα κάποια ενημέρωση.

Ιστορικό δωρεών

# Κατάστημα Ημερομηνία Όνομα μέλους Δωρεά Κατάσταση
1 esmarket 09/07/2024 AvatarΑμαλία 5.00€ Εκκρεμεί
2 Pharm24 02/07/2024 AvatarΑμαλία 0.44€ Εκκρεμεί
3 Aegean Airlines 30/06/2024 AvatarHarris 5.38€ Εκκρεμεί
4 Pharm24 23/06/2024 AvatarHarris 1.01€ Προς πληρωμή
5 Spitishop 23/06/2024 AvatarΑμαλία 5.42€ Εκκρεμεί

Σχόλια χρηστών

Μερικά σχόλια (θα μπει το Facebook plugin εδώ)

Αυτή η οργάνωση αξίζει την προσοχή σου επειδή:

στέκεται αρωγός σε ευάλωτα παιδιά προσφέροντας τους ίσες ευκαιρίες , υγιεινά γεύματα, εκπαίδευση, ιατρική φροντίδα, και σπάζοντας τον φαύλο κύκλο της φτώχειας!

Ροξάνθη Λέτσιου

Ροξάνθη Λέτσιου

Κειμενογράφος στη YouBeHero

Φωτογραφίες από τις δράσεις της οργάνωσης

Στον χάρτη

Διεύθυνση

Δάφνης ΙΑ9, Βύρωνας, T.K. 16233, Βύρωνας

Τηλ.: 2113332365

Επικοινωνία

https://www.protatopaidi.org/
2113332365

Όλα είναι αλληλένδετα

Στήριξε οικονομικά Του Πρώτα το Παιδί με κάθε σου ηλεκτρονική αγορά, χωρίς επιπλέον κόστος και δες τον κόσμο μας να βελτιώνεται. Χάρη σε 'σένα.

Icon εγγραφής

Εγγραφή

Πάτησε στο κουμπί και συμπλήρωσε τα στοιχεία σου

Icon εγγραφής

Αναζήτηση

Βρες το ηλ. κατάστημα που ψάχνεις (σε πάνω από 411)

Icon εγγραφής

Αγορά

Ολοκλήρωσε τις αγορές σου κανονικά χωρίς επιπλέον κόστος

Icon εγγραφής

Δωρεά

Μπράβο! Το Πρώτα το Παιδί σε ευχαριστεί και είσαι ένας ήρωας!

Eγγραφή

Ειναι ασφαλες και δωρεαν